Форум „Светът на предприемача“

🤝 ”Клуб на мениджъра” е съорганизатор на първия форум на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ насочен към start-up и започване на собствен бизнес. Start-up Academy е платформа към Офиса за технологичен трансфер на ПУ, която цели да подпомага предприемачи при стартиране на техния бизнес проект.

📌 Форумът „Светът на предприемача“ ще включва разнообразни мероприятия, които са насочени към възможностите за създаване на предприемаческа култура и умения сред студенти и преподаватели на ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът започва на 20 април 2022г. и ще завърши на 4 ноември 2022 г, когато ще се проведе университетски конкурс „Най-добър старт-ъп проект на ПУ”.

👉🏻 Това което може да очаква всеки, който се присъедини към форума е: – серия от безплатни събития, в които ще участват успешни предприемачи. Те разкажат за трудностите, успехите, възможностите, мотивацията, смелостта и още много ключови моменти, които са им помогнали да станат успешни в бизнеса; – гости, които са успешни предприемачи, работят за себе си и всеки ден преодоляват трудности, но и са пример как с много труд се постигат високи резултати. -разнообразни учебни курсове, които са целево създадени, за да изграждат предприемачески умения в курсистите, да повишават компетентностите им с фокус старт-ъп проект, предприемачески умения, комуникационни и презентационни умения, политическо предприемачество, дигитална креативност, маркетингов мениджмънт и много други.