Стаж по „Счетоводство и ТРЗ“ в Brain Storm Consult Group

🗄 Фирма Brain Storm Consult Group има свободна позиция за „счетоводство и ТРЗ“ в гр. Пловдив по програма студентски практики на МОН.

👉🏻 Могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в едно от следните професионални направления: администрация и управление или икономика. Друго условие е до сега да НЕ сте се възползвали от студентски практики на МОН. Възнаграждението е в размер на 600лв. за 240 часа.

🔎 Повече информация може да прочетете на специализирания сайт, за който е нужна предварителна регистрация.
https://praktiki.mon.bg/jobs/70081/schetovodstvo-i-trz.html