Стаж в Санмина България

👩‍💼 Стаж в Санмина България

🟢 Стажовете продължават 4 месеца и обикнвено са от юни до септември.

🟢 Компанията участва в социални инициативи и насърчава изграждането на една общност извън професионалните отношения.

🟢 Информация за стажовете през лято 2022 г. може да намерите на нашата Facebook страница https://www.facebook.com/club.manager.pu

Координати за връзка:
Валентина Сеферинкина, Специалист ЧР – valentina.seferinkina@sanmina.com
Росица Здравчева, Асистент ЧР – rositsa.zdravkova@sanmina.com
Борислав Чернев, Мениджър отдел „Покупки“ – borislav.chernev@sanmina.com