Партньорство по проект МОДЕРН-А

🤝 ”Клуб на мениджъра” към ФИСН на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” е партньор по проект Модерн-а. Проектът МОДЕРН-А е насочен към изграждането на модернизирана академична екосистема в партньорска мрежа. Той ще реши тази задача чрез разработване и прилагане на високотехнологични решения за учене и преподаване, развитие на компетентности, съобразени с пазара на труда, повишаване квалификацията на преподавателите, насърчаване на интердисциплинарни и междуинституционални академични инициативи, подкрепа за мобилност към чужди висши училища и научни организации, споделяне на ресурси.

➡️ Проектът ще включва лекции за различни ключови компетентност. В рамките на проекта доц. Мина Ангелова, която е доктор по икономика и доцент по управление на човешките ресурси във Факултета по икономически и социални науки ще изнеса три лекционни курса пред целева група студенти. Курсовете, които ще води, са презентационни и комуникационни умения, предприемачески умения и дигитална креативност. Към проекта ще се присъедини и председателя на “Клуб на мениджъра”, Снежина Сулева, която ще запознае аудиторията с дейността на клуба и ще представи презентация за организационните умения.