Международна научна конференция

📌 Споделяме с Вас, че в периода 22-24 юни 2022 г. ще се проведе Международна научна конференция „МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ СИСТЕМИ ПРИ ПАНДЕМИЧНИ ВЪЛНИ“.

👥 Научният форум обединява учени от сферата на медицинските и обществените науки, като основната му цел е да бъдат идентифицирани и дискутирани възможностите за ранно овладяване на кризисни ситуации, произтичащи от пандемии, както и предприемане на успешни пост-кризисни мерки.

👉🏻 Научният форум ще се проведе в хибриден формат – присъствено в спа хотел Калиста, Старозагорски минерални бани, и онлайн посредством платформата Zoom.

📚 Докладите на български език ще бъдат публикувани в сборник „Иновации и конкурентоспособност“, ISSN 2738-7534 (Print), ISSN 2738-8018 (Online). Англоезичните текстове ще се публикуват в Trakia Journal of Sciences, ISSN 1312-1723 (print), ISSN 1313-3551 (online). И двете издания са индексирани във вторични бази данни.

⚠️ Повече информация, срокове и изисквания може да намерите на сайта на конференцията ➡️ https://conf.prowis.online/