За нас

За нас

Клубът на мениджъра е организация към Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, чрез която студентите могат да повишават своята осведоменост за нови проекти, конференции, различни тематични мероприятия, открити лекции на представители от бизнеса и други с цел повишаване ангажираността и принадлежността към университета. 

Предоставяме на нашите членове възможност да се развиват личностно и професионално, като ги информираме своевременно за възможности, свързани със стажове и практики във водещи компании. Нашата организация се стреми към изграждане на професионални контакти с бизнеса и повишаване разпознаваемостта на нашата дейност посредством активна тристранна връзка „студенти – бизнес – наука“.

Нашата мисия

Да служи като ценен ресурс, както за студентите обучаващи се в сферата на управлението, така и за тези, които се интересуват от личностно и професионално развитие.

Да запознае студентите с възможностите и ползите от мениджърската професия и активното им включване в стажантски и стипендиантски програми от началните години на висшето им образование..

Изграждане на управленски умения и познаване на добри практики в областта на управлението, посредством организирането на публични лекции от представители на бизнеса, разпространение на възможностите по Международна програма Еразъм и др.

Запознаване с реалната бизнес среда и предпоставки за активно включване.

Управителен съвет

Председател

Снежина Сулева
snejina_suleva@abv.bg

Снежина е председател на нашия клуб.
Тя е втори курс, специалност Бизнес мениджмънт. Родена е в града на липите и правите улици, Стара Загора. Както всеки млад човек, Снежина също обича социалните мрежи, но също така и четенето на книги, защото те обогатяват речника й. Споделя, че обича да слуша музика и да пътува. С усмивка на лице, тя винаги е готова да помогне на всеки един от Вас.

Заместник-председател

Петър Славчев
petarslavchev00@gmail.com

Петър е нашият заместник-председател.
Той е втори курс, задочно обучение и учи Бизнес мениджмънт. Роден е в град Пловдив. Обича да пътува и да се наслаждава на невероятната ни пририда. Като член на управителния съвет към „Клуба на мениджъра“, е готов да помага за осъществяването на общите цели и за постигането на просперитет.

PR

Мартин Марков
martinmarkov018@gmail.com

Мартин заема длъжността връзки с обществеността. Той е трети курс, специалност Меж­ду­на­род­ни­ ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния.

Координатор

Виктория Стамболиева
V.stambolieva00@gmail.com

Виктория заема длъжността координатор. Тя е трети курс, специалност Меж­ду­на­род­ни­ ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния.

Viktoriq2